KvR ry historiaa

Koljonvirran Ratsastajat ry on vuonna 1972 perustettu iisalmelainen ratsastusseura. Jäseniä seuralla oli perustamisvuonna noin 40 ja toiminta keskittyi pienimuotoiseen harrastustoimintaan. Seura palkkasi ensimmäisen ratsastuksenopettajansa 70-luvun puolessa välissä, jolloin tuntitoiminnan osuus lähti nousuun. Opetushevosina toimivat aluksi entiset työ- ja ravihevoset, mutta toiminnan kehittyessä yhä osaavampien hevosten tarve kasvoi.

Koljonvirran Ratsastajien talli on sijainnut aina Koljonvirran leirintäalueen läheisyydessä. Vanhaa neljän hevosen tallia jouduttiin laajentamaan parikin kertaa, kun hevosmäärä kasvoi, mutta vuonna 1988 hevoset muuttivat uuteen 26-paikkaiseen talliin, joka tunnetaan nimellä Koljonvirran Ratsastuskeskus. Keskuksen yhteyteen rakennettiin myös maneesi, joka mahdollisti ympärivuotisen ja täysipainoisen ratsastustoiminnan. Koljonvirran Ratsastuskeskus sai uuden tallin myötä SRL.n hyväksymän ratsastuskoulun arvon.

Ratsastajat alkoivat osaavien hevosten myötä kaipaamaan pidemmälle vievää valmennus- ja koulutustoimintaa, jota seura on säännöllisesti järjestänyt vuosien mittaan. Kesäleirit ja -kurssit pyörivät jo vanhan tallin aikaan ja silloin järjestettiin myös kilpailuja seura- ja piiritasolla. Ensimmäiset kansalliset kouluratsastuskilpailut pidettiin uuden tallin puitteissa vuonna 1989. Kouluratsastus oli voimissaan 1990-luvulla, jolloin KvR:n juniorit ja nuoret menestyivät erittäin hyvin kansallisella tasolla. Neljä seuran edustajaa oli mukana jopa SRL:n valmennusrenkaassa.

Kiinnostus esteratsastukseen jäsenistössä lisääntyi uusien toimintapuitteiden mukana 1990-luvulla. Ensimmäiset kansalliset kilpailut KvR järjesti vuonna 1993, joka lisäsi esteratsastuksen suosiota ratsastajien keskuudessa. Seuran edustajia on ollut myös tämän lajin puitteissa kilpailemassa kansallisella tasolla. Jäsenmäärän kasvaessa perinteiset koulu- ja esteratsastajat saivat 1990-luvun puolen välin jälkeen rinnalleen vikellyksen sekä kenttäratsastuksen harrastajia.

Junioreiden osuus KvR.n jäsenistä on ollut suuri toiminnan aloittamisesta saakka. Seura saikin tunnustuksena laadukkaasta junioritoiminnastaan Nuori Suomi-sinetin vuonna 1994. Sinetin tuomien pelisääntöjen ohjaamina junioritoiminta jatkuu edelleen, vaikka aikuisten osuus seuran jäsenmäärästä kasvaa. Junioritoiminnan muuttuessa sinetistä luovuttiin syksyllä 2006 ja toimintaan pyritään hakemaan uusia, kaikkia asiakasryhmiä palvelevia toimintoja.

Uudelle vuosituhannelle tultaessa KvR:n toiminta koki suuren muutoksen, kun ratsastuskoulutoiminnan ylläpito siirrettiin yksityiselle yritykselle vuonna 2003. Tämä järjestely antaa KvR:lle mahdollisuuden organisoida seuratoimintaa jäsenten tarpeiden mukaan sekä keskittää voimavaroja tehokkaammin vuosittaisia kilpailuja varten.