Syyskokous 26.11.2022

Koljonvirran ratsastajat ry:n sääntömääräinen syyskokous
26.11.2022 klo 18.00
Ravintola Raatihuone
Puheenjohtaja: Mervi Yli-Hukka
Sihteeri: Kaisla Kurkela
Ääntenlaskija ja pöytäkirjan tarkastaja: Riina Luttinen ja Saimi Rönkkö

1§ Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Pinja Maijala klo 18:05.
2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
3§ Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Mervi Yli-Hukka, sihteeriksi Kaisla Kurkela,
ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi Riina Luttinen ja Saimi Rönkkö.
4§ Ei ilmoitettavia asioita.
5§ Toimintasuunnitelman läpi käyminen. Toimintasuunnitelman esitteli hallituksen puheenjohtaja
Pinja Maijala. Mervi Yli-Hukka esitti nuoren työllistämistä OP:n kesätyötuella ja tämä lisättiin
toimintasuunnitelmaan. Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2023.
6§ Talousarvion läpikäyminen. Arvion esitti Pinja Maijala. Muistutettiin junnutiimiläisiä, että
heidän on käytettävä keräämänsä varat vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen varat siirretään
yleiseen junioritoimintaan. Ratsastuskeskuskiinteistö vuokraan on neuvoteltu yrittäjän kanssa
alennus vuosille 2022 ja 2023 kentän huonon käyttöasteen vuoksi.
7§ Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Pinja Maijala.
8§ Erovuorossa olevista hallituslaisista jatkavaksi esitettiin Hanne Bundaa ja hänet valittiin.
Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin Tiia Niskanen Anna Eskelisen tilalle, Saimi
Rönkkö Jenna Hartojoen tilalle ja Silja Rönkkö Laura Huuskon tilalle. Juniorijäseneksi
ehdotettiin ja valittiin Essi Marin Oona Ahosen tilalle. Varajäseneksi ehdotettiin Riina Luttista.
9§ Seuran jäsenmaksu vuodelle 2023 nousee pienen summan, koska SRL nostaa osuuttaan.
Seuran osuus pidetään samana. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 30€.
10§ Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.
11§ Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 Sari Niemi ja Hanna Haverinen.

12§ Jäsensihteeriksi ehdotettiin ja valittiin vuodelle 2023 Tuija Repo.
13§ Muut asiat

- Sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely. Käynnistettiin uusi
sääntömuutosprosessi jäsenmuotojen tarkentamiseksi ja kiinteistön lisäämiseksi
sääntöihin. Nykyiset säännöt eivät rajaa hallituksen valtaa esimerkiksi myydä
kiinteistö. Samalla tarkennetaan kohta 7§ äärimmäinen poikkeustilanne. Seuran
voimassaolevat säännöt luettu ääneen ja keskusteltu muutoksista. Hyväksytty
muutokset. Sääntömuutos astuu voimaan vuonna 2023.
- Seuran toimintalinja. Käytiin läpi SRL:n seuravalmennuksessa pohdittua
toimintalinjaa.
- Sari Niemi ehdotti maneesin turvatarkastuksen uusimista vuonna 2023.
- Mervi Yli-Hukka ehdotti, että jätetään 50v juhlavuoden logon muutoksin
käyttöön. Hallitus tekee tästä kyselyn jäsenistölle ja asia esitellään
kevätkokouksessa.
14§ Kokous päätettiin klo 19:00.

Puheenjohtaja Mervi Yli-Hukka 

Sihteeri Kaisla Kurkela

Pöytäkirjantarkastajat:
Riina Luttinen Saimi Rönkkö