Syyskokous 13.11.2021


Koljonvirran Ratsastajat ry

SYYSKOKOUS

Aika 13.11.2021 klo.18.00

Paikka Ravintola Raatihuone


PÖYTÄKIRJA

1§ Kokous avattiin klo 18:04.

2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Valittiin puheenjohtajaksi Mervi Yli-Hukka, sihteeriksi Kaisa Kangas ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuija Repo ja Salla Nousiainen.

4§ Ilmoitusasiat

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen on tallin kohdalla edennyt ja kallion räjäytykset tallin kohdalla ovat päättyneet. Räjäytyksissä meni estevaraston ikkuna rikki, mutta muuten selvittiin vaurioitta. 

Vuokrasopimus uusittiin vielä kerran kaupungin kanssa, koska hankeavustukseen vaadittiin, että sopimus on voimassa yli 15 vuotta hankkeen hakuajan jälkeen. Hakemuspäätös oli kielteinen. Uusi hakemus on laitettu vireille.

5§  Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

6§ Pinja Maijala esitteli lyhyesti tämän vuoden toteutuneita kuluja ja tuloja. Talousarvio esiteltiin vuodelle 2022, seuratoiminnan ja kiinteistön osiot erikseen. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022. 

7§ Valittiin Pinja Maijala puheenjohtajaksi vuodelle 2022 .

8§ Miia Rissanen, Kaisa Kangas, Salla Nousiainen ja Johanna Hyöky ovat erovuorossa. Salla Nousiainen on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelleen hallituksen jäsenenä. Miia Rissanen, Kaisa Kangas ja Johanna Hyöky ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallitukseen seuraavalle kaudelle. Heidän tilalleen tulee valita vähintään yksi uusi hallituksen jäsen. Valittiin Miia Rissasen tilalle Tuija Repo, Johanna Hyökyn tilalle Pinja Marin ja  Kaisa Kankaan tilalle valittiin Kaisla Kurkela. Salla Nousiainen valittiin uudelleen hallitukseen. Juniorijäseneksi mukaan lähti Oona Ahonen. 

9§ Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2022. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaa. 

10§ Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista. Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita.

11§ Valitaan toiminnantarkastajat (kaksi henkilöä) vuodelle 2022. Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Leskinen ja Mervi Yli-Hukka.

12§ Valitaan jäsensihteeri vuodelle 2022. Anna Eskelinen valittiin jäsensihteeriksi vuodelle 2022. 

13§ Muut asiat

Paljastui, että vuosien 2019 ja vuosien 2020 toiminnan on tarkistanut eri henkilöt, jotka syyskokouksissa on valittu. Toiminta vuosien 2019 ja vuosien 2020 on kuitenkin tarkastettu asianmukaisesti. Syyskokouksessa valitut toiminnan tarkastajat tarkastavat seuran toiminnan ja kirjanpidon seuraavaan kevätkokoukseen. Syyskokous hyväksyi asian.

Sääntömuutosehdotus. Ehdotettiin, että sääntömuutosehdotus käynnistetään kevätkokouksessa. Sääntöihin tehdään ehdotus kiinteistön myymisen hyväksymisestä vuosikokouksessa ja kannattajajäsenyydestä vs. kannatusjäsenyydestä.

Kentän tilanteesta pidettiin esitys jäsenistölle. Kevätkokouksessa jatketaan keskustelua, ja jäsenistön on mahdollista vaikuttaa päätöksiin silloin.

14§ Kokous päätettiin klo 19:21. 
_________________               ________________

puheenjohtaja Mervi Yli-Hukka sihteeri Kaisa Kangas
_________________               ____________________

pöytäkirjan tarkastaja Salla Nousiainen pöytäkirjan tarkastaja Tuija Repo