Kevätkokous 31.3.2021

Koljonvirran Ratsastajat ry

KEVÄTKOKOUS

30.03.2021 klo 18.00

Koljonvirran Ratsastuskeskuksen yläkerta ja Teamsin välityksellä etäyhteydellä.

 

1§ Koljonvirran Ratsastajien puheenjohtaja Pinja Maijala avasi kokouksen.


2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


3§ Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Jenna Hartojoki, sihteeriksi Hanne Bunda, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Salla Nousiainen ja Laura Huusko.


4§ Hyväksyttiin esityslista.


5§ Käsiteltiin ja täydennettiin vuoden 2020 toimintakertomus, hyväksyttiin.


6§ Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös ja kuultiin toiminnantarkastajien lausunto. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.


7§ Seuran säännöt ja niihin valmistellut sääntömuutokset luettiin ääneen. Kokouksessa päätettiin vielä täydentää ehdotusta lisää. Muutokset hyväksyttiin. Sääntömuutokset esitetään vielä toisen kerran syyskokouksessa 2021.


8§ Ilmoitusasiat:

Hallituksessa on yksi paikka vapaana. Esitettiin ja kannatettiin Salla Nousiaista.

Iisalmen Kaupungin kanssa on seura allekirjoittanut 15 vuoden vuokrasopimuksen maa-alueesta. Samalla vuokra on tarkistettu ja on allekirjoituspäivästä 18.3.2021 alkaen 300 € vuodessa.

Seura on hakenut valtion avusteista hankerahoitusta kiinteistön peruskorjaukseen. Hakemukseen on pyydetty täydennystä.

SRL on perunut seurakehittämisvalmennuksen.

Hallitus on sopinut yrittäjän kanssa käydyssä tapaamisessa, että seura ottaa vastuun ulkokentän hoidosta ja siitä saatavista kenttä maksuista.

Ulkokentän katsomon kunnostus aloitetaan keväällä 2021.

Iisalmen Kaupunki on myöntänyt avustusta seuralle 2400 € vuodelle 2021.


 

9§ Muut asiat:

- Jenna Hartojoki esitteli kokoukselle seura kyselyn tuloksia, joista tulee myöhemmin kooste seuran some kanaville.


10§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.


___________________________________ Puheenjohtaja Jenna Hartojoki    _______________________________

Sihteeri Hanne Bunda ________________________________

 Pöytäkirjan tarkastaja Salla Nousiainen   ________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Laura Huusko