10.1.2021

KOLJONVIRRAN RATSASTAJAT RY

HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO 10.1.2021


Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. Hallituksen sihteeriksi vuodelle 2021 valittiin Kaisa Kangas ja varapuheenjohtajaksi Jenna Hartojoki.

Keskusteltiin vastuualueista ja tiimien tehtävistä. Kiinteistötiimi: Pinja Maijala, Kaisa Kangas ja Hanne Bunda. Kilpailu- ja valmennustiimi: Anna Eskelinen, Kaisa Kangas, Pinja Maijala, Johanna Hyöky ja Laura Huusko. Tiedotustiimi: Pinja Marin, Miia Rissanen (nettisivut), Anna Eskelinen (nettisivut) ja Jenna Hartojoki. Seuratoimintatiimi: Anna Eskelinen, Miia Rissanen, Laura Huusko, Jenna Hartojoki ja Pinja Marin. Nuorisovastaavat: Jenna Hartojoki, Kaisa Kangas ja Pinja Marin. Heppakerhon vastaavat: Pinja Maijala ja Pinja Marin. Buffatiimi: Hanne Bunda

Keskusteltiin tilinkäyttöoikeuksista, jotka ovat puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla,  rahastonhoitajalla ja sihteerillä. Selvitellään myös yhdistykselle mahdollisia yhdistystilejä ja -kortteja muistakin kaupoista kuin S-ryhmältä. Käyttöoikeudet tileihin ja kortteihin poistetaan edellisen hallituksen vastuuhenkilöiltä. 

Taloustilanne on hyvä. Toimintaa vuodelle 2021 lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan talousarvion pohjalta. 

Pyritään pitämään yhteistyöpalaveri yrittäjän kanssa alkuvuodesta. Sovitaan tulevista tapahtumista ja vastuista. 

Seuraava kokous 17.2.2021 klo 18:00.


Muut asiat: Pohdittiin ja keskusteltiin, miten seuran hallitukseen saisi helpommin jäseniä. Jäsensihteeri esitteli seurasta eronneet ja seuraan liittyneet. Jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 123. Toteutetaan seurakysely jäsenistölle helmikuun alussa.