Syyskokous 12.12. 2020

Koljonvirran Ratsastajat ry  

SYYSKOKOUS 

Aika: 12.12.2020 klo 17.00 

Paikka: Ravintola Raatihuone 


Osallistujat: 

Oona Ahonen Hanna Haverinen 

Anniina Saarivainio Johanna Hyöky 

Rosanna Rautanen Satu Hukkanen 

Pinja Maijala Miia Rissanen 

Pinja Marin Mervi Yli-Hukka 

Anna Eskelinen Sari Niemi 

Marja Saarivainio Kaisa Kangas Teams 

Karoliina Jauhiainen Tuula Leskinen Teams 

Hanna Pesonen Anna-Maija Mansikkala Teams Salla Nousiainen Teams 


PÖYTÄKIRJA 

1§ Kokouksen avaus 

Mervi Yli-Hukka avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa sekä  pöytäkirjan tarkastajaa. 

Puheenjohtajaksi valittiin Pinja Maijala ja sihteeriksi Sari Niemi. Sihteeri ilmoitti  olevansa esteellinen pykälän 4 osalta ja sihteeriksi valittiin tähän kohtaan Mervi Yli Hukka. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haverinen ja  Satu Hukkanen. 

4§ Ilmoitusasiat. 

Mervi Yli-Hukka esitteli ratsastuskeskuksen maavuokra-asiaa. Asiasta on tehty  Iisalmen kaupunginvaltuuston päätös, jossa vuokra-aika on määritelty 15 vuodeksi  ja vuokran suuruudeksi 300 €/vuosi. (liite 1) 

Mervi Yli-Hukka esitteli myös kentän kunnostuksesta tulleen Iisalmen kaupungin  kaupungininsinööri Jyrki Köntän selvityksen tehdyistä toimenpiteistä. (liite 2) 

5§ Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021. 

Käytiin läpi toimintasuunnitelma (liite 3) 

6§ Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021. 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 sillä erotuksella, että menokohdasta  jäsenmaksu 50 € siirretään menokohtaan muistamiset. (liite 4)

7§ Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2021. 

Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Pinja Maijala. 

8§ Valitaan neljä uutta hallituksen jäsentä, koska Sari Niemi, Anna Eskelinen ja Jenna  Hartojoki (jatkanut Mervi Yli-Hukan hallituspaikkaa) ovat erovuorossa. Anna  Eskelinen ja Jenna Hartojoki ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksen  jäseneksi. Sari Niemi ja Mervi Yli-Hukka eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi. 

Lisäksi Salla Nousiainen (jatkanut Hanne Bundan hallituspaikkaa) ja Marja  Saarivainio ovat ilmoittaneet, että eivät jatka hallituksessa. Heidän tilalleen tulee  valita uudet hallituksen jäsenet. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Anna Eskelinen, Jenna Hartojoki, Laura Huusko,  Johanna Hyöky ja Hanne Bunda. Sääntömuutoksen myötä on mahdollista valita  myös junnujäsen, jolla on puheoikeus kokouksissa. Junnujäseneksi valitaan Pinja  Marin.  

Toiselle vuodelleen seuran hallituksessa jatkavat Miia Rissanen ja Kaisa Kangas. 

Hallituksen kokoonpano on siten seitsemän varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja  sekä lisäksi yksi junnujäsen. Säännöissä on määritelty hallituksen kokoonpanoksi 6- 8 jäsentä ja puheenjohtaja. 

9§ Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2021. 

Jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan 10 €. 

10§ Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 

11§ Valitaan toiminnantarkastajat (2kpl) vuodelle 2021. 

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valitaan Tuula Leskinen ja Karoliina  Jauhiainen. 

12§ Valitaan jäsensihteeri vuodelle 2021. 

Jäsensihteeriksi vuodelle 2021 valitaan Anna Eskelinen. 

13§ Muut asiat: 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 

Puheenjohtaja kävi läpi tehdyn sääntömuutosehdotuksen ja sovittiin, että asiaa  valmistellaan seuraavaan kevät- ja syyskokoukseen, jonka jälkeen se saa  lainvoiman. (liite 5) 

Keskusteltiin määritteestä kannatusjäsen ja kannattajajäsen. Asiaa selvitetään  edelleen ja se huomioidaan sääntömuutoksessa kevätkokouksessa.  

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Pykäläinen ja Sari Nissinen. 

Hallituksen varajäseneksi valittiin Marja Saarivainio.

14§ Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

Pinja Maija Sari Niemi Mervi Yli-Hukka Puheenjohtaja sihteeri sihteeri Pykälät 1-3 ja 5-14 Pykälä 4