Kevätkokous 29.3.2019


Koljonvirran Ratsastajat ry  

Sääntömääräinen kevätkokous  

Pöytäkirja  

Aika 29.3.2019 klo 19.00  

Paikka Koljonvirran ratsastuskeskus  

Osallistujat Anna-Mari Eskelinen pj  

                    Sari Niemi sihteeri  

                    Miia Rissanen  

                    Anna-Kaisa Säisä  

                    Mervi Yli-Hukka  

                    Pinja Maijala  

                    Kaisa Eskelinen  

                    Kaisla Kurkela  

                    Sari Kiiskinen (poistui klo 19.30)  


1 § Kokous avattiin.  

2 § Puheenjohtajaksi valittiin Anna-Mari Eskelinen ja sihteeriksi Sari Niemi. Pöytäkirjan  tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisa Eskelinen ja Pinja Maijala.  

3 § Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.  

4 § Esityslista hyväksyttiin.  

5 § Erityisiä ilmoitusasioita ei ollut.  

6 § Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin.  

7 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto hyväksyttiin.  

8 § Seuran hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2018.  

9 § Muut asiat:  Janne Niiranen ja Anna-Kaisa Säisä ovat jättäneet eronpyyntönsä hallitukselle.  

Käydyn keskustelun jälkeen Anna-Kaisa Säisä perui eronsa Koljonvirran ratsastajat  ry:n hallituksesta. Janne Niirasen tilalle valittiin Pinja Maijala yksimielisesti Koljonvirran ratsastajat ry:n hallitukseen.  

Keskusteltiin hallituksen sisäisestä tiedottamista, josta päätettiin edelleen  keskustella hallituksen kokouksissa.  

Yrittäjä Hanna Pesoselle toimitetaan jäsenlista ja lasku huhtikuun vuokranmaksua  varten.  

Sari Niemi      Anna-Mari Eskelinen  

sihteeri             puheenjohtaja