27.10.2019

Kokousmuistio 27.10.2019

Osallistujat: Tuula Leskinen puheenjohtaja, Pinja Maijala, Anna-Mari Eskelinen, Anna-Maija Mansikkala, Sari Niemi sihteeri, Miia Rissanen, Marja Saarivainio, Anna-Kaisa Säisä ja Mervi Yli-Hukka

Yrittäjän esitys vuokranmaksusuunnitelmasta ennen kokousta. Paikalla Hanna Pesonen (liite 1). Liitteenä Pirjo Pykäläisen asiantuntijalausunto valaistuksen uusimisesta (liite 2).

1. Seuran talouskatsaus (liite 3). Tuula esitteli seuran talouskatsauksen kiinteistön ja seuratoiminnan osalta.

Kiinteistö:

Katsaus on laadittu 24.10.2019 ja kiinteistön osalta kulut ovat olleet 11 380,43 € ja tulot 8 500 €. Kiinteistön osalta ollaan miinuksella – 2880 €. Kulut kiinteistön osalta arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 13 332 € ja tulot noin 13 165,32 €.

Korjauksia on toteutunut enemmän kuin on arvioitu. Korjauksia tehtiin tallin ulko- ja sisävalaistukseen, korjattiin vaurioituneita pistorasioita ym. vaurioituneita sähköjohtoja/laitteita, tallin lattia korjauspaikattiin sekä rikkoutuneita ikkunoita korjattiin. Lisäksi korjattiin maneesin ja ladon liukuovia. Katossa todettiin vuotokohta ja tämän osalta tehtiin myös korjaustöitä syksyllä 2019. Korjauksiin oli varattu talousarviossa 5155 € ja 24.10.2019 mennessä on toteutunut 6839 €. Korjauksiin saatiin Iisalmen kaupungilta kohdeavustusta yhteensä 1800 €. Tulossa on laskuja: ikkunalasku (262,32 €) ja vuotavan katon korjauksesta aiheutuva lasku.

Talousarviossa vuodelle 2019 oli kiinteistön osalta tuloja 11 100 € ja menoja 11 100€.

Vuokratuloja on tullut yhteensä 6 700 €. Vuokratuloja on saamatta 4 400 €. Seuran tilillä on noin 12 000 €.

Seuratoiminta:

Katsaus on laadittu 24.10.2019. Seuratoiminnan osalta kuluja on toteutunut mennessä yhteensä 6 649,86 € ja tuloja on toteutunut 8 441,55 €. Seuratoiminnan osalta ollaan plussalla + 1 791,69 €

Talousarviossa on kuluja arvioitu olevan vuodelle 2019 yhteensä 10 800 € ja tuloja yhteensä 10 800 €.

2. Yrittäjä tarjosi lamppuja esimerkiksi 5000 € hintaan (hankintahinta 8315,28 €). (liite 1). Yrittäjä esitti vuokranhuojennusta siitä, että hän on tehnyt valaistuksen uusimisen vuonna 2017, vaikka se on peruskorjausluonteinen toimenpide. Sari esitti, että annetaan 2000 € vuokranalennusta vuodelta 2019 ja sovitaan sen olevan osamaksu lampuista sekä vuonna 2018 annettu vuokranalennus katsotaan osamaksuksi lampuista. Anna-Maija esitti, että lamppuasiaa selvitetään lisää. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Sarin ehdotusta kannatti 2 jäsentä ja Anna-Maijan 7 jäsentä.

3. Esitys talousarvioksi 2020 (liite 3). Talousarvion osalta on erotettu erikseen kiinteistö ja seuratoiminta. Kiinteistön osalta tuloiksi on arvioitu 11 100 ja kuluiksi 11 100 €. Seuratoiminnan osalta tuloiksi on arvioitu 9 700 € ja menoiksi 9 700 €. Muutos esitettyyn liitteenä olevaan talousarvioon on kalustohankinnat 1500 € ja kilpailutulot 5000 €, jolloin seuratoiminnan osalta tuloiksi arvioidaan vuodelle 2020 10 200 € ja menoiksi 10 200 €. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 tehdyin korjauksin ja esitetään sitä syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

4. Esitys toimintasuunnitelmaksi 2020 (liite 4). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja esitetään sitä syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

5. Esitys sääntömuutoksista. Hyväksyttiin esitys sääntömuutoksista ja esitetään niitä syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

6. Esitys toiminnantarkastajista tehdään syyskokouksessa.

7. Jäsenmaksujen osalta esitetään syyskokoukselle, että ne pysyvät ennallaan.

8. Erovuoroiset, jatkavat ja esitys puheenjohtajan valinnasta. Erovuorossa Anna-Kaisa Säisä (suostuu jatkamaan), Marja Saarivainio (suostuu jatkamaan), Pinja Maijala (suostuu jatkamaan), Miia Rissanen (suostuu jatkamaan), Sari Niemi pyytää eroa omasta tehtävästään hallituksessa henkilökohtaisista syistä. Esitys, että Tuula Leskinen jatkaa puheenjohtajana. Syyskokoukselle esitetään, että erovuoroiset jatkavat ja Tuula Leskinen jatkaa puheenjohtajana. Sari Niemen tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen.

9. Pikkujouluohjelmasta keskusteltiin ja päätettiin järjestää saman tyyppinen kuin vuonna 2018.

10. Palkittavat Eeva Rönkkö SM- ja aluemestaruusmitaleista. Tuula Leskinen, Minttu Koponen, Sofia Tolonen, Karoliina Jauhiainen, Tiina Dahlgren, Niina Korhonen osallistumisesta 2-3-tasolla kilpailuihin. Aktiivijuoniorit junnutiimi ja vuoden aktiivisennu Kaisa Kangas. Aktiivitoimija Pirjo Pykäläinen.

11. Avustushakemus Opetusministeriölle luonnos kiinteistötiimille, joka tuo seuraavaan hallituksen kokoukseen.

12. Muut asiat:

Koljonvirran Ratsastajat ry on valittu SRL:n seuratoimintavalmennukseen. Tämä on hieno mahdollisuus kehittää seuran toimintaa eteenpäin.

Seuraava kokous on 24.11.2019 klo 17.00.