15.12.2019

 

 

Koljonvirran Ratsastajat ry

II SYYSKOKOUS

Aika: 15.12.2019 klo 17.00

Paikka: Ratsastustallin yläkerta

 

Paikalla:

Mervi Yli-Hukka vara pj Kaisa Kangas

Pinja Maijala Saara Kettunen

Marja Saarivainio Sari Nissinen

Miia Rissanen Virpi Nisula

Sari Niemi Hanne Bunda

Anna Eskelinen

 

ESITYSLISTA

 

1§ Varapuheenjohtaja Mervi Yli-Hukka avasi kokouksen.

 

2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Yli-Hukka ja sihteeriksi Sari Niemi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saara Kettunen ja Kaisa Kangas. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Nissinen ja Hanne Bunda.

 

4§ Hallitus on päättänyt hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustusta. Avustusta haetaan Koljonvirran ratsastuskeskus rakennuksen peruskorjaukseen.

 

5§ Puheenjohtajan valinta, koska Tuula Leskinen on jättänyt eroilmoituksen tehtävästään. Koljonvirran Ratsastajat ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Mervi Yli-Hukka.

 

6§ Valitaan kaksi uutta hallituksen jäsentä, koska Anna-Kaisa Säisä ja Anna-Maija Mansikkala ovat jättäneet eroilmoituksensa tehtävistään.

Hallituksen jäseniksi valitaan Sari Niemi ja Hanne Bunda vuoden 2020 alusta.

Koska Mervi Yli-Hukka valittiin puheenjohtajaksi, jää yksi hallituspaikka vielä vapaaksi. Tämä paikka pyritään täyttämään kevätkokouksessa 2020.

 

Koska Hanne Bunda on nimetty varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2020, tulee hänen tilalleen nimetä toinen varatoiminnantarkastaja. Varatoiminnantarkastajaksi valitaan Kaisla Kurkela.

 

7§ Muut asiat.

SÄÄNTÖMUUTOEHDOTUS

Anna Eskelinen ja Mervi Yli-Hukka esittelivät sääntömuutosehdotuksen (1. esitys).

Sääntömuutos hyväksytään ja se tarvitsee vielä toisen esityksen (kevätkokouksessa 2020), jonka jälkeen uudet säännöt tulevat voimaan, mikäli esitys hyväksytään myös silloin.

 

JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Tuula Leskinen valitaan Koljonvirran Ratsastajat ry:n kunniajäseneksi.

Anna-Kaisa Säisälle ja Anna-Maija Mansikkalalle hankitaan viirit.

 

8§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15

 

 

 

Mervi Yli-Hukka Sari Niemi

puheenjohtaja sihteeri

 

 

Saara Kettunen Kaisa Kangas

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja