13.1.2019

Kokousmuistio 13.1.2019
 
Läsnä: Anna Eskelinen, Tuula Leskinen, Anna-Maija Mansikkala, Sari Niemi, Miia Rissanen, Anna-Kaisa Säisä, Mervi Yli-Hukka   
 
 
* Puheenjohtajana toimii Tuula Leskinen. Sihteeriksi valittiin Sari Niemi ja varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Säisä. Sihteeri pitää pöytäkirjan kokouksista sekä kokoaan kunkin hallituksen kokouksen asialistan viikkoa ennen kokousta. Asialista julkaistaan nettiin ja viedään tallin ilmoitustaululle. Jos joillekin asioille on olemassa jo valmisteltu päätösesitys, se julkaistaan myös. Yhdistysrekisteriin tulee tehdä kunkin osaltaan muutokset valinnoista. Pöytäkirjat allekirjoitetaan aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 
* Kokousaikatauluista sovittiin seuraavasti. Kevätkauden hallituksen kokoukset ovat sunnuntaisin 17.2.2019, 17.3.2019, 14.4.2019 ja 26.5.2019 klo 17.00.
 

* Kiinteistötiimiin valittiin Sari Niemi, Anna-Maija Mansikkala ja Tuula Leskinen. Hanna Pesonen yrittäjänä ottaa yhteyttä Anna-Maija Mansikkalaan huomatessaan korjaustarvetta kiinteistössä. Kiinteistötiimin ensimmäinen kokous on 4.2.2019 klo 17.00
 
* Nuorisovastaaviksi valittiin Anna Eskelinen, Anna-Kaisa Säisä ja Anna-Maija Mansikkala.
 
* Tiedotustiimiin valittiin Miia Rissanen, Mervi Yli-Hukka, Tuula Leskinen ja Sari Niemi. Tiedotustiimin ensimmäinen kokous on 12.2.2019.
 
* Buffavastaaviksi valittiin Marja Saarivainio ja Mervi Yli-Hukka.

* Kisavastaaviksi valittiin Anna Eskelinen ja Anna-Kaisa Säisä.
 
* Seuratoimintatiimiin valittiin Mervi Yli-Hukka, Miia Rissanen, Sari Niemi ja Anna-Maija Mansikkala. Seuratoiminnasta vastaavat organisoivat mm. maastotaitokisoja, sääntökoulutusta, hevostaitokoulutusta, nouse ratsaille päivää, pikkujouluja ja esim. liiku yhdessä tapahtumia. Seuratoimintatiimin ensimmäinen kokous on 18.1.2019 klo 18.00.
 
* Talousvastaavana toimii Tuula Leskinen.
 
* Tilinkäyttöoikeudet tulevat puheenjohtaja Tuula Leskiselle, varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Säisälle ja sihteeri Sari Niemelle. Hanne Bundalta ja Petteri Laviselta poistetaan tilinkäyttöoikeudet.
 
* Business S-tilin osalta tulee käyttöoikeus Anna-Kaisa Säisälle, Tuula Leskiselle, Mervi YliHukalle ja Marja Saarivainiolle. Hanne Bundalta poistetaan oikeus.

* Muissa asioissa käsiteltiin jäsenhankintakampanjaa, jota hallituksen jäsenet tekevät. He käyvät ratsastustuntien välissä kertomassa seuran toiminnasta ja jäseninä saatavista eduista ratsastustuntilaisille.
 
* Kiinteistön kunnostussuunnitelmaan ryhdytään tekemään.
 
* Ilmoitustaulun on Pirjo Pykäläinen luvannut hoitaa tallille. Sari on yhteydessä Pirjoon tässä asiassa.  
 

* Koulutuomareiden koulutukseen osallistuvat Tiina Dahlgren ja Karoliina Jauhianen. Seura mahdollisesti osallistuu heidän koulutuskuluihinsa myöhemmin päätettävällä summalla.
 
* Kokous päättyi klo 20.30, muistion kirjasi Sari Niemi.