9.9.2018

Kokousmuistio 9.9.2018

(Läsnä: Tuula Leskinen (pj), Anna-Kaisa Säisä, Anna Eskelinen, Tuula Laurila, Petteri Lavinen, Hanne Bunda, Marja Saarivainio, Salla Kauppinen)

 

 • Käytiin seurakyselyn vastauksia läpi ja keskusteltiin niistä. Pohdittiin, miten avataan tulokset jäsenille. Päätettiin pitää 28.10. syyskokouksen yhteydessä avoin keskustelutilaisuus. Tuula Leskinen julkaisee seuran nettisivuilla syyskuun loppuun mennessä yhteenvedon kyselystä.
   
 • Maneesin pohjan ja seinän sekä heinäladon oven korjausta varten haettavan lainan saaminen on viivästynyt panttikirjojen raukeamisen takia. Panttikirjat on sidottu tontin vuokrasopimukseen. Alkuperäinen 30 vuoden vuokrasopimus raukesi 4.9.2017 ja panttikirjat ovat jääneet kirjaamatta uuteen vuokrasopimukseen (Koljonvirran Ratsastajat ry ei ole voinut vaikuttaa tähän asiaan). Uusi kirjaus on nyt tehty ja toinen panttikirja vapaana luovutettavaksi lainan vakuudeksi. Kokouksessa päätettiin kuitenkin jättää laina nostamatta, sillä maneesin korjaukset on jo maksettu ja loppuvuodelle kertyvien tulojen laskettiin kattavan kulut taloustilanteen vakaana pysyen. Mikäli lainaa tarvitaan esim. tulevaa kentän kunnostusta varten, on panttikirjatakaus valmiina.
   
 • Jaettiin vastuualueet tuleviin 1.tason kilpailuihin 29.8- 30.9.
  - Lähtölistat ja tulokset: Anna-Kaisa ja Anna
  - Puffetti: Marja
  - Toimihenkilölista: Salla
   
 • Keskusteltiin maneesin pohjasta, joka on kunnostuksen jälkeen jäänyt liian pehmeäksi toisesta päästä ja vaatii hiekan sekoittamista. Tuula Leskinen hoitaa asian.
   
 • Seuran sääntöjä pitäisi päivittää/ uusia, koska nykyiset säännöt ovat vuodelta 1972. Muutokset vaativat kaksi vuosikokousta, jotta niistä tulee laillisia. Todettiin, että sääntöuudistus vaatii huolellista valmistelua ja yhdistyslakiin perehtymistä. Päätettiin edetä niin, että Anna Eskelinen kirjoittaa säännöt sähköiseen muotoon aluksi. Jatketaan keskustelua asiasta seuraavassa kokouksessa.
   
 • Keskusteltiin hallituksen jäsenten vastuualueiden ns. aukikirjoittamisesta. Vuonna 2019 hallitukseen on tulossa useita uusia jäseniä ja muita toimijoita, joten perehdytyskansion tekeminen olisi tarpeen. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa. Tuula Leskinen valmistelee asiaa.
   
 • Tuula Laurila esitti pyynnön erota KvR ry:n hallituksen jäsenyydestä kesken kauden. Eronpyyntö hyväksyttiin.
   
 • Pitkään jäsensihteerinä toiminut hallituksen jäsen Petteri Lavinen ei aio jatkaa tehtävässään tulevana vuonna. Jäsensihteerin valinta täytyy tehdä jo tämän vuoden puolella toimihenkilöilmoituksen tekemistä varten. Päätettiin laittaa hakuilmoitus vapautuvasta jäsensihteerin paikasta ja lisätä valintapykälä syyskokouksen esityslistaan.
   
 • Seuraava kokous 7.10.2018 klo 18.30