3.3.2018

Kokousmuistio 3.3.2018

 

(Läsnä: Tuula Leskinen (puhelinyhteydellä), Anna-Kaisa Säisä (pj), Janne Niiranen, Marja Saarivainio, Tuula Laurila, Salla Kauppinen, Anna Eskelinen, Hanne Bunda, Petteri Lavinen, Hanna Pesonen)

 

 

  • Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun ratsastuskouluyrittäjä Hanna Pesoselle esitetystä vuokrasopimuslisäyksestä. Yrittäjä on pitänyt ehdotusta kohtuuttomana, mutta hyväksynyt ehdotuksen ilman muutosesityksiä ja samalla irtisanonut vuokrasopimuksensa (viestit pöytäkirjan liitteenä). Keskusteltiin yrittäjän kanssa ehdotuksen sisällöstä ja tarkoituksesta ja esitettiin yrittäjälle sopimuksen ja siihen tehdyn lisäysehdotuksen uudelleen läpikäymistä ja korostettiin yrittäjälle, että seuran hallitus toivoo yrittäjän peruvan irtisanomisen ja jatkavan yritystoimintaa. Yrittäjä kertoi haluavansa selvittää omia laillisia oikeuksiaan vuokralaisena ja päätettiin yhdessä jatkaa keskustelua uudelleen sovittavana ajankohtana. Sovittiin, että yrittäjä ilmoittaa sopivan ajankohdan Hanne Bundalle, joka taas puolestaan ilmoittaa tästä hallitukselle.
  • Päätettiin lisätä kevätkokouksen esityslistaan kohta avoimelle keskustelulle seuran ja yrittäjän tilanteesta.
  • Anna-Kaisa Säisä esitti mielipiteensä seuran hallituksen kyvykkyydestä jatkaa nykyisellä kokoonpanolla.
  • Seuraava kokous sunnuntaina 18.3. klo 18.30.