14.1.2018

Kokousmuistio 14.1.2018

(läsnä: Tuula Leskinen, Petteri Lavinen, Tuula Laurila, Anna-Kaisa Säisä, Marja Saarivainio, Janne Niiranen, Salla Kauppinen ja Anna Eskelinen)

 

 • Puheenjohtaja ilmoitti olleensa yhteydessä ratsastuskeskuksen yrittäjään Hanna Pesoseen, ja pyytänyt tätä pudottamaan lumet osasta kiinteistön kattoa.
 • Nuorisovastaavat ilmoittivat, että Junnutiimi tekee retken ratsastuskeskus Lupikselle ja, että Junnutiimiläiset ovat kiinnostuneet lähtemään Tampereelle.
 • Puheenjohtaja ilmoitti, että heinäladon liukuoven korjauksesta on saatu tarjous. Myös maneesin seinän korjauksesta on saatu konetöiden osalta tarjous. Hallitus on aikaisemmissa kokouksissa keskustellut siitä, että korjaus suoritetaan itse. Maneesin katon korjaus on vielä kesken, mutta tekeillä. Maneesin korjaustöistä ei ole vielä aikataulua.
 • Anna-Kaisa Säisä ilmoitti, että heppakerho alkaa 20.1.2018
 • Sihteerinä jatkaa Hanne Bunda, varapuheenjohtajana jatkaa Anna-Kaisa Säisä. Ehdotetaan Anna Eskeliselle ja Anna-Kaisa Säisälle tietoihin nuorisovastaavan lisäämistä, ehdotus hyväksytään. Janne Niiranen ehdottaa vastuualueeksi itselleen kiinteistöä, ehdotus hyväksytään. Salla Kauppinen ehdottaa, että hänen vastuualueisiin lisätään 1 tason kisat, ehdotus hyväksytään. Tuula Laurila ehdottaa, että häneltä poistetaan vastuualueista kouluvalmennukset, ehdotus hyväksytään. Näiden lisäksi vanhat vastuualueet säilyvät hallituksen jäsenillä.
 • Anna-Kaisa Säisä on pyytänyt tarjoukset 6 matkanjärjestäjältä/linja-autoyhtiöltä. 5 on antanut kokoukseen mennessä tarjouksen. Matkasavo on tehnyt hinnaltaan alhaisimman tarjouksen, 50 paikkainen bussi 1155€, joten päätetään varata kyyditys Matkasavolta. Päätetään, että KvR ry tukee seuran jäseniä matkakuluissa ja hinnoiksi sovitaan jäseniltä 15€ ja muilta 25€.Anna-Kaisa Säisä tekee matkasta ilmoituksen ja ottaa ilmoittautumiset vastaan.
 • Koljonvirran Ratsastajat ry järjestää 2 tason kisat 9.- 10.6. 1 tason kisapäiviksi ehdotetaan 17.-18.3. , 14.-15.4. Sovittiin, että puheenjohtaja ehdottaa 1 tason kisapäiviä ratsastuskeskuksen yrittäjä Hanna Pesoselle.
 • Keskusteltiin kentän kunnostamisesta, pohdittiin voisiko kunnostukseen anoa kaupungilta avustusta. Sovittiin, että puheenjohtaja Tuula Leskinen sopii keskustelu ajan Pekka Partasen kanssa ja päätettiin, että Tuula Leskinen ja Janne Niiranen käyvät Pekka Partasen luona keskustelemassa.
 • Ylä-Savon Veturilla on TurHa hanke.Päätettiin että puheenjohtaja Tuula Leskinen ja Anna-Kaisa Säisä tekevät hakemuksen estekalustoa varten. Myös sponsori esteistä keskusteltiin.
 • Päätettiin, että Anna Eskelinen rupeaa järjestämään tilaisuutta merkkisuorituksille 17.2. Salla Kauppinen ottaa suorituksia vastaan, myös Linda Huttusta on kysytty vastaanottamaan suorituksia. Ennen suorituksia tarjotaan mahdollisuus taitojen harjoittelulle, Anna Eskelinen ja Anna-Kaisa Säisä järjestävät harjoittelu tilaisuuden.
 • Sovittiin, että Koljonvirran Ratsastajat ry:n pöytäkirjat tallennetaan tästä eteenpäin google driveen. Keskusteltiin myös siitä, että esityslistan voisi laittaa driven kautta.
 • Sovittiin, että Anna Eskelinen kirjoittaa raportin Junnutiimin toiminnasta vuodelta 2017.
 • Puheenjohtaja kysyy sääntö koulutukselle tiloja Edvin Laineen koululta.
 • Sovittiin, että Janne Niiranen rupeaa selvittämään olisiko kentän katsomoon mahdollista saada uudet materiaalit mainosta vastaan.
 • Kouluaidasta puuttuu jalkoja, myös kouluaidan lautoja voisi tilata pari ylimääräistä.
 • Anna-Kaisa Säisä ehdotti, että hän ja Anna Eskelinen lähtevät 24.3. Helsinkiin Reilu peli koulutukseen jos tilaisuutta ei järjestetä lähempänä.
 • Anna-Kaisa Säisä ja Anna Eskelinen rupeavat yhdessä Janne Lapin kanssa järjestämään Lupikselle kisojen yhteyteen backstage tapahtumaa. Anna-Kaisa Säisä ehdotti Petteri Laviselle, että hän kävisi ratsastuskeskuksella pitämässä esittelyn seurasta.
 • Seuraava hallituksen kokous on 11.2.2018 klo 18.30