Kevätkokous 28.3.2022

Koljonvirran Ratsastajat RY

Kevätkokous 28.2.2022

Koljonvirran Ratsastuskeskuksen yläkerta ja Teams


PÖYTÄKIRJA

1§ Koljonvirran Ratsastajien puheenjohtaja Pinja Maijala avasi kokouksen klo.18.03

2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanne Bunda, sihteeriksi Pinja Maijala ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Yli-Hukka ja Tuija Repo. 

4§ Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 1)

5§ Ilmoitusasiat:

- Ratsastuskeskus rakennuksen vakuutukset kilpailutettu. Lähitapiola edelleen kilpailutuksen jälkeen paras vakuutuksen tarjoaja. Vakuutusehdot pysyvät samana, mutta tiedot päivitetty ajantasalle.

- Iisalmen kaupunki on myöntänyt 2600e toiminta-avustusta seuratoimintaan.

- Lisäksi haettu kaupungin tapahtumatukea juhlavuoden tapahtumiin. 

6§ Käsiteltiin toimintakertomus 2021.(Liite 2) Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021 ilman lisäyksiä.

7§ Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja kuultiin toiminnantarkastajien lausunto puheenjohtajan lukemana. (Liite 3)

8§ Tili- ja vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle myönnetty.

9§ Sääntömuutosesityksen 1. käsittely. Käynnistettiin uusi sääntömuutosprosessi jäsenmuotojen tarkentamiseksi ja kiinteistön lisäämiseksi sääntöihin. Nykyiset säännöt eivät rajaa hallituksen valtaa esimerkiksi myydä kiinteistö. Samalla tarkennetaan kohta 7§ äärimmäinen poikkeustilanne. Seuran voimassaolevat säännöt luettu ääneen ja keskusteltu muutoksista. Hyväksytty muutokset. Sääntömuutos etenee 2. käsittelyyn. 

10§ Muut asiat

Ei kokoukselle ilmoitettuja muita asioita. 

11§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18.45. 


Puheenjohtaja Hanne Bunda 

Sihteeri Pinja Maijala

Pöytäkirjantarkastajat: 

Tuija Repo ja  Mervi Yli-Hukka