Syyskokous 9.11.2019

Koljonvirran Ratsastajat ry

SYYSKOKOUS

Aika: 9.11.2019 klo 18.30

Paikka: Ravintola Raatihuone

 

Osallistujat:

Tuula Leskinen                                                           Lotta Ålander

Anna-Maija Mansikkala (pj.)                                       Venla Vatanen

Mervi Yli-Hukka (sihteeri)                                           Anniina Saarivainio

Miia Rissanen                                                             Viivi Ikola

Anna-Kaisa Säisä                                                       Silja Rönkkö

Tiina Tuovinen                                                            Heidi Marin

Mari Kauppinen                                                          Pinja Marin

Milla Saastamoinen                                                    Essi Marin

Sofia Kauhanen                                                          Salla Nousiainen

Karoliina Jauhiainen                                                   Hanne Bunda

Linda Huttunen                                                           Saara Kettunen

Mirva Janatuinen                                                        Veera Kettunen

Virva Niskanen                                                           Aada Koponen

Kaisa Kangas                                                             Oona Ahonen

Anna Eskelinen                                                          Sari Nissinen

Pinja Maijala                                                               Aada Laukkanen

Satu Hukkanen                                                           Petra Ålander

Pirjo Pykäläinen

Virpi Nisula

 

1§   Kokouksen avaus

Tuula Leskinen avasi kokouksen.

2§   Kokouksen toteaminen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3§   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa sekä pöytäkirjan tarkastajaa

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Anna-Maija Man

Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Mervi Yli-Hukka

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Miia Rissanen ja Pinja Maijala.

4§  Ilmoitusasiat. Ei ilmoitusasioita

5§  Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelman ja siitä keskusteltiin. Päätetään hyväksyä toimintasuunnitelma sellaisenaan.

6§ Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020

Tuula Leskinen esitteli talousarvion vuodelle 2020. Keskustelua talousarviosta ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

7§  Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2020

Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 ehdotettiin Tuula Leskistä. Hänet myös valittiin kaudelle 2020 puheenjohtajaksi.

8§        Valitaan erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet

Erovuorossa: Anna-Kaisa Säisä, Marja Saarivainio, Pinja Maijala ja Miia Rissanen.

Erovuoroisista kaikki olivat ilmoittautuneet olevansa käytettävissä seuraavalle kaudelle.

Ehdotettiin, että kaikki erovuoroissa olevat valittaisiin uudelleen. Näin ollen yllämainitut henkilöt valittiin jatkamaan hallituksessa.

Sari Niemi on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta kesken kauden. Hänen tilalleen valittiin Kaisa Kangas. 

9§ Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2020.

Päätettiin, että seuran saamaa omaa osuutta ei nosteta, vaan jäsenmaksu pysyy ennallaan. Mikäli SRL nostaa korotusta, nousee jäsenhinta sen verran.

10§ Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista.

Kokouspalkkioita ei makseta, kuten ei aiemminkaan.

11§      Valitaan toiminnantarkastajat (2kpl) vuodelle 2020

Valittiin toiminnantarkastajiksi: Pirjo Pykäläinen ja Virpi Nisula

Vara toiminnantarkastajiksi valittiin: Sari Nissinen ja Hanne Bunda

12§     Valitaan jäsensihteeri vuodelle 2020

Jäsensihteeriksi valittiin Anna Eskelinen

13§     Muut asiat.

SÄÄNTÖMUUTOEHDOTUS

  • Tuula Leskinen esitteli sääntömuutosehdotus (1. esitys)
  • Sääntömuutos hyväksytään ja se tarvitsee vielä toisen esityksen (kevätkokouksessa 2020), jonka jälkeen uudet säännöt tulevat voimaan, mikäli esitys hyväksytään myös silloin.

14§     Kokouksen päättäminen.

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

 

Mervi Yli-Hukka                                                           Anna-Maija Mansikkala

sihteeri                                                                          puheenjohtaja

                                        

Miia Rissanen                                                              Pinja Maijala

pöytäkirjan tarkastaja                                                   pöytäkirjan tarkastaja